تکاد takad

تاریخ درج پست : تیر ۳۱، ۱۳۹۷
تاریخ آخرین بروزرسانی پست : اردیبهشت ۲۴، ۱۴۰۰
تعداد بازدید از این پست ۱۶۵۳۰

پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت تکاد

سود سهام مربوط به سال 1396 مطابق با تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام پرداخت شد.


منتشر شده توسط مدیر مجید چگینی

  . مطابق با تصميات اخذ شده در مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 97/4/30 مبني بر پرداخت 10 درصد از سود سال مالي 1396  مبلغ مذكور به حساب سهامدران محترم واريز شد